EN PL
7th December
CEE Edu Digital Summit

Lublin 2022

arrow-down.svg
triangle

CEE Edu Digital Summit Lublin 2022

7 grudnia

Cyfrowa transformacja zmienia oblicze każdego sektora i dziedziny w gospodarce, administracji publicznej i życiu społecznym. Edukacja nie stanowi wyjątku od tej reguły. System nauczania i pozyskiwania wiedzy i kompetencji stoi przed wyjątkowym wyzwaniem. Edukacja musi nie tylko dotrzymać kroku transformacji cyfrowej i włączać technologie w proces dydaktyczny, ale też jednocześnie przygotować młodzież i obywateli aktywnych na rynku pracy do poruszania się w cyfrowej rzeczywistości. Dołącz do nas podczas CEE Edu Digital Summit. Wspólnie przyjrzymy się poziomowi cyfryzacji edukacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i porozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed nowoczesną, innowacyjną i gotową na cyfrową przyszłość edukację w naszym regionie Europy.

Przedstawiciele władzy nadający kształt edukacji, a w szczególności odpowiedzialni za proces jej cyfryzacji, dostawcy narzędzi usług cyfrowych, eksperci w dziedzinie przemian na rynku pracy, badacze, przedstawiciele branży cyfrowej oraz inni specjaliści z całego regionu spotkają się 7 grudnia 2022 w Lublinie, by rozmawiać o:

  • Pozycji edukacji na cyfrowej mapie transformacji państw regionu Inicjatywy Trójmorza
  • Technologiach cyfrowych dla edukacji
  • Cyberzagrożeniach i odporności nowoczesnej edukacji na niebezpieczeństwa jutra
  • Zawodach jutra i przemianach na cyfrowym rynku pracy
  • I nie tylko…

Wspólnie wyznaczmy kurs dla cyfrowej edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej!

Partners

partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg

Patronat honorowy:

MinisterstwoEdukacjiINauki.png
SekretarzStanu.png
PatronatMarszalka.png

Patronat medialny:

logo_PAP_cmyk_pl.png
PolskieRadioLublin.png
Perspektywy

AGENDA

09:30
EDU WYZWANIA

Transformacja cyfrowa przenika każdy sektor i aspekt gospodarki, administracji publicznej i życia społecznego. SPosób, w jaki przekazujemy wiedzę i uczymy się nie jest wyjątkiem. Czy systemy edukacji państw Europy Środkowo-Wschodniej są gotowe, by wyposażyć młodzież i obywateli aktywnych zawodowo w kompetencje niezbędne na cyfrowym rynku pracy? W jakim stopniu wykorzystujemy innowacyjne, cyfrowe narzędzia w naszych szkołach i uczelniach? Poznajmy kluczowe wyzwania stojące na drodze nowoczesnej, cyfrowej edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

09:40
WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

Pionierzy przemian w edukacji i jej cyfryzacji podzielą się swoją opinią i nadadzą ton nadchodzącej dyskusji.

10:00
PANEL OTWARCIA
Mapa drogowa cyfryzacji państw Trójmorza

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się na zróżnicowanym poziomie cyfryzacji. Przyspieszenie transformacji stanowi jednak priorytet dla wielu z nich. Wg. europejskiego indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa (Digital Economy and Society Index) większośc państw regionu plasuje się poniżej średniej unijnej. Jaką pozycję zajmuje edukacja na regionalnej mapie transformacji cyfrowej? Czy poświęcamy tej kwestii wystarczająco wiele uwagi i przeznaczamy na cyfryzację edukacji dostateczne środki? Jaką rolę w przemianach edukacji odgrywa sektor prywatny i publiczny?

Panel dyskusyjny otwarcia pozwoli na konfrontację poglądów nt. cyfryzacji sposobów przekazywania i pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz opinii dot. największych wyzwań przed edukacją przyszłości pośród przedstawicieli władz, badaczy i liderów branży dostarczającej narzędzia dla nowoczesnego nauczania.

11:00
FINAŁ KONKURSU GOVTECH POLSKA
11:15
Przerwa kawowa
11:30
EDU WYZWANIE 1: TECHNOLOGIA

Nowe, cyfrowe technologie oferują narzędzia i metody mogące zrewolucjonizować sposób, w jaki przekazujemy wiedzę i umiejętności. Postęp technologiczny zachodzi w niespotykanym kiedykolwiek wcześniej tempie. Jak ocenić potencjał, możliwości i użyteczność wschodzących technologii dla edukacji? Czy tablica interaktywna jest faktycznie lepsza od kredy?

Porozmawiajmy o tym, jak identyfikować wartościowe technologie cyfrowe, skąd pozyskiwać środki na ich wdrażanie i wspólnie postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe znaczy lepsze w kontekście sposobów nauczania.

12:30
EDU WYZWANIE 2: CYBERZAGROŻENIA

Transformacja cyfrowa definiuje na nowo naszą pracę, naukę i życie społeczne. Niestety, zmienia także oblicze przestępczości. Minione lata, a szczególnie ostatnie miesiące przyniosły niespotykany wręcz wzrost liczby ataków i incydentów cyfrowych w sektorze prywatnym i publicznym. Edukacja wdrażając narzędzia cyfrowe na szeroką skalę musi liczyć się z tymi zagrożeniami.

Jakie cyfrowe zagrożenia i ryzyka dotyczą edukacji? Jak skutecznie chronić dane gromadzone przez szkoły, uczelnie i wszystki instytucja zaangazowane w oświatę? Porozmawiajmy o zagrożeniach ery cyfrowej i dowiedzmy się, jak zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo i odporność cyfrowe edukacji.

13:30
Przerwa obiadowa
14:00
EDU WYZWANIE 3: ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Jedni twierdzą, że powszechna automatyzacja i implementacja SI przyczynią się do gwałtownego zaniku miejsc pracy i położą kres całym branżom w gospodarce regionu i świata. Inni zwracają uwagę, że widzimy właśnie, jak powstają zupełnie nowe zawody przyszłości, a na rynku otwierają się zupełnie nowe miejsca pracy w branżach przyszłości, o których wczoraj nawet nie śniliśmy. Jedno jest pewne: stoimy przed wyzwaniem przygotowania młodzieży i aktywnych zawodowo obywateli na trwające i nadchodzące przemiany na rynku pracy.

Jakie kompetencje cyfrowe są niezbędne, by poruszać się po rynku pracy przyszłości? Czy obywatele Europy Środkowo-Wschodniej posiadają te umiejętności, lub starają się je pozyskać? Czy przemiany, które obserwujemy to zagrożenie, czy też szansa? Jak dotrzeć z niezbędną wiedzą do osób, które zakończyły już ścieżkę edukacji? Porozmawiajmy o zawodach przyszłości.

15:00
EDU WYZWANIE 4: FUNDUSZE

Rewolucja cyfrowa nie jest możliwa bez zapewnienia odpowiednich zasobów. Jak zagwarantować środki finansowe na potrzeby transformacji w edukacji? Czy szkoły i uniwersytety traktują cyfryzację jako priorytetową inwestycję, czy przykrą konieczność i źródło nieuzasadnionych wydatków?

Skąd pozyskiwać pieniądze na pilne przemiany? Czy dostęp do nich jest sprawiedliwy i powszechny? Jak przekonywać borykające się z ograniczonym zasobem finansowym jednostki do inwestycji w narzędzia cyfrowe? Porozmawiajmy o funduszach na budowę cyfrowej edukacji przyszłości.

16:00
Zakończenie konferencji

OGLĄDAJ ONLINE